Home

Laatste Nieuws

Door een stemming tijdens de algemene ledenvergadering is beslist Lijkwagenvereniging ‘de Laatste Eer’ per 31-12-2018 op te heffen.

De afwikkeling is als volgt:
In de loop van het tweede kwartaal van 2019 zal per gezin dat een lidmaatschap heeft een bedrag van € 190 worden uitgekeerd.

Een bedrag van 2% van het ledenkapitaal zal worden gereserveerd voor nagekomen kosten, het restant wordt nadien overgemaakt aan een nader te bepalen goed doel.

Wanneer u nog verdere vragen heeft kunt u contact opnemen via de website of door contact op te nemen met één van de bestuursleden.

Nieuwsbericht

Het bestuur van de lijkwagenvereniging roept haar leden op voor een algemene ledenvergadering op dinsdag 16 oktober vanaf 20.00h bij de Herterij, Meijersweg 8 Geesteren.

Het agendapunt van deze avond zal de toekomst van de vereniging zijn.

Begrafenissen worden anders ingericht dan vroeger waardoor de kosten stijgen en het reglement hiervoor niet meer toereikend is.

Op dit moment zijn de tarieven gebaseerd op afspraken met 1 uitvaartonderneming, in de praktijk blijkt dat steeds meer mensen er voor kiezen de begrafenis anders te regelen.

Veelal is dit veel duurder dan de tarieven waar de contributie op gebaseerd is.

Daarnaast kampt de vereniging ook met weinig aanwas van jonge leden.

De leden krijgen de mogelijkheid om te stemmen op een aantal opties voor de toekomst :

–      Opheffen van de vereniging en het kassaldo gelijkelijk verdelen onder de leden.

–      Geen contributie meer heffen en wel uitkeren totdat het ledenkapitaal geheel is uitgekeerd.

Dit in combinatie met een ledenstop,

–      De gehele vereniging laten overnemen door een stichting die het beleid in nagenoeg dezelfde lijn kan voortzetten

In verband met de organisatie bij voorkeur voor 13 oktober aanmelden per email eshutten@gmail.com of via de website van de lijkwagenvereniging www.lijkwagenvereniging-geesteren.nl

                                              *************************************

 Welkom op de website van de Lijkwagenvereniging “De  Laatste Eer” uit Geesteren en omstreken. Hier vindt u informatie over de vereniging, het lidmaatschap en wat te doen bij een overlijden.

De vereniging heeft ruim 700 leden en het gebied waarin de meeste leden wonen is in Geesteren te Overijssel.

Vroeger had Geesteren net als ieder kerkdorp een lijkwagenvereniging die in het bezit was van een lijkkoets. Op die manier werden de overledenen van huis naar de kerk gebracht.
In 1946 werd Lijkwagenvereniging “De Laatste Eer” hiervoor opgericht. Rond de jaren zeventig werd de lijkkoets afgeschaft en het vervoer door derden uitgevoerd met een rouwauto.

Bij overlijden van een lid wordt door de vereniging een bedrag uitgekeerd als bijdrage in de begrafeniskosten. Daarnaast worden de kosten van het vervoer met de rouwauto rechtstreeks door de vereniging betaald aan de begrafenisondernemer.

Wanneer u na het lezen van deze website nog vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met één van de bestuursleden voor een nadere toelichting.