Lidmaatschap

Rechten van het lidmaatschap.

Welke rechten geeft het lidmaatschap van de lijkwagenvereniging ?

Wanneer men lid is van de lijkwagenvereniging, dan zijn de nabestaanden van de overledene verzekerd tegen de kosten voor :

  • allereerst het afleggen van de overledene,
  • het vervoer in Nederland van een overledene naar ziekenhuis, huis of aula,
  • het vervoer van de kerk of aula naar de begraafplaats of van de kerk of aula naar een crematorium,
  • wanneer men in het buitenland komt te overlijden en het vervoer van de overledene niet door een reisverzekering is gedekt, in dat geval alleen het vervoer binnen Nederland.

Doordat de lijkwagenvereniging hierover collectief prijsafspraken maakt, zijn deze kosten voor de leden aanzienlijk lager dan wanneer men individueel verzekerd is.  Bovendien wordt er aan de nabestaanden een vergoeding uitgekeerd van € 250,-  als tegemoetkoming in de kosten van aula en uitvaartdienst.

Lid worden

  • Voor een relatief klein bedrag van €20,- per jaar is men voor het hele gezin lid van de vereniging. Ook inwonende kinderen zijn meeverzekerd.  Dit bedrag wordt vooraf in de maand november automatisch geïnd.
  • Gaat men zelfstandig wonen, dan kan men tot een leeftijd van 31 jaar volstaan met het betalen van de jaarcontributie van €20,-.
  • Is men 31 jaar of ouder, en gaat men zelfstandig wonen dan dient voor ieder jaar dat men ouder is dan 30 jaar 1 jaar extra contributie bij te betalen.
  • Echter dit is niet van toepassing op diegenen die wel ouder zijn dan 30 jaar, maar altijd deel uit maakten van een gezin dat al lid was van de vereniging.  Zodra zij zelfstandig gaan wonen kunnen zij ongeacht de leeftijd zonder bijbetaling lid worden van de vereniging.
  • Ook leden van het gezin die t.g.v. ziekte of verpleging opgenomen worden in een verpleeg- of verzorgingstehuis blijven lid van de vereniging en zijn meeverzekerd.
  • We willen er wel op wijzen dat het verblijf in een bejaardentehuis of aanleunwoning hier niet onder valt (dit is zelfstandig wonen).

Wil men lid worden of meer weten, dan kan men contact opnemen met één van de bestuursleden.
Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per email en natuurlijk bij overlijden van de langstlevende.

Indien de contributie niet voldaan wordt zijn wij genoodzaakt u als lid uit te schrijven.

Alleen in het geval van uitzonderlijke omstandigheden is het bestuur van de Lijkwagenvereniging gerechtigd om van het bovengenoemde regelement af te wijken.

Wij verzoeken u vriendelijk eventuele adreswijzigingen aan ons door te geven